Dataskyddspolicy

 
Vi är måna om att skydda dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter.
Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när GDPR träder i kraft.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du denna vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder t.ex. e-post eller telefon för att informera dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund vid registrering (t.ex. adressuppgifter), eller genereras i samband med att du använder våra tjänster (t.ex. loggning av användare).

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier: 

Identifiering: Utgörs i regel av personnummer och namn, som den registrerade anger vid registreringen.
Kontaktinformation: Anges vid registreringen och omfattar e-post, kontaktuppgifter och telefonnummer. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda support, skicka fakturor eller kontakta dig angående din tjänst.
Historik: Tidigare mailkonversation om gjorda beställningar och ändringar. Även ev. felrapporter. Detta görs för att vid behov kunna gå tillbaka och kontrollera t.ex. gjorda ändringar. Även för att underlätta vid felsökning och liknande.   

Om du som kund själv samlar in och lagrar information i vårt system intar du rollen som personuppgiftsansvarig, och vi tar rollen som personuppgiftsbiträde. Detta regleras i vårt personuppgiftsbiträdesavtal som vi erbjuder våra kunder vid behov.

Vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter

Detta utförs med stöd av avtal mellan oss och kunden. För att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning. 

Du kan läsa mer om detta här:    Dataskyddsförordningen

Vad gör vi med din information?

Informationen är nödvändig för att vi ska kunna leverera och fakturera våra tjänster.
Den behövs även för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information om ditt konto, samt generell kommunikation via e-post.
Vissa tredjepartstjänster som t.ex. domänregistrering kräver att vi ger viss information till leverantören för att de skall kunna leverera tjänsten.

Lämnar vi ut dina personuppgifter till någon?

För att skydda våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part utan att du som kund har gett ditt medgivande. Undantag görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. 

Angående din information

  • Du kan som kund kontakta oss för att få ut vilken information vi har om dig.
  • Förändring av registrerade uppgifter kan ske genom e-post eller per telefon, där vi då hjälper till att genomföra förändringen.
  • Vid invändningar mot innehållet i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Om vi stoppar all annan behandling innebär det att vi måste stoppa leveransen av våra tjänster, tills uppgifterna korrigerats eller fastslagits som korrekta.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter skall raderas 

  • Om det saknas rättslig grund för behandlingen av dem
  • Om behandlingen är olaglig
  • Om det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
  • Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovanstående är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Cookies på våra webbplatser

Vi använder cookies för att identifiera och optimera våra hemsidor för besökare. Du kan stänga av cookies i din webbläsare om du så vill. Dock kan funktionaliteten då begränsas.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagen. Vi sparar data för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, så länge som det behövs för detta syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi rekommenderar dig att läsa denna policy med jämna mellanrum om du vill hålla dig uppdaterad.

Kontakta oss 

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till vår support via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär.