Vad gäller för mailprogram?

 

En del kunder har tills nu använt mail.[egendomän].se i inställningarna för mail, men efter en uppdatering behöver alla kunder ha följande inställningar i mailprogrammen:
Ändra mail.[egendomän].se till mail.lmdata.se (Kan finnas på två ställen: Inkommande och Utgående.)
För utgående mail (SMTP), ändra till följande:
Anslutningssäkerhet: STARTTLS
Port: 587